Języki obce

Języki obce nauczane w szkole:

  • język angielski

  • język niemiecki

  • język francuski

  • język rosyjski


Uczeń musi wybrać z czterech wyżej wymienionych dwa języki, jeden z nich musi być językiem wiodącym. Oznacza to, że będzie on realizowany w większym wymiarze godzin (patrz programy nauczania).
Młodzież uczęszcza na zajęcia w grupach złożonych z uczniów prezentujących zbliżony stopień opanowania danego języka. Pozwala to efektywniej nauczać danego języka (w grupie nie ma osób początkujących i zaawansowanych), a jednocześnie umożliwia młodzieży wykorzystanie nabytych wcześniej umiejętności językowych.

Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do grupy o odpowiednim poziomie podejmują nauczyciele języków obcych na podstawie wewnątrzszkolnego testu.

Test kwalifikacyjny odbywa się po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

W branżowej szkole Io  języki obce nauczane są w systemie klasowym.

Odwiedź nas na:

NUMERY ALARMOWE

Kontakt

Zespół Szkół 
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zsswidwin.pl

 

JoomBall - Cookies

© 2019 Zespół Szkół im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.