Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

w ZESPOLE SZKÓŁ  im. Wł. Broniewskiego

w Ś W I D W I N I E

1.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

2 września 2019 r.

2.

 

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA SEMESTRY:

I SEMESTR

II SEMESTR

 

 

2 września 2019 r. - 24 stycznia 2020 r.

27 stycznia 2020 r. – 26 czerwca 2020 r.

3.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

 23 – 31 grudnia 2019 r.

4.

 

FERIE ZIMOWE

 

 10 luty 2020 r. – 23 luty 2020 r.

5.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

 9 kwietnia 2020 r. – 14 kwietnia 2020 r.

6.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH III LO

 

 24 kwietnia 2020 r.

7.

 

EGZAMIN MATURALNY W SESJI WIOSENNEJ:

- CZĘŚĆ USTNA

 

 

- CZĘŚĆ PISEMNA

 

 

 

- 07 do 22 maja 2020 r. (jęz. polski)

- 04 do 22 maja 2020 r. (jęz. obce)

 

- 04 do 21 maja 2020 r

 

8.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

26 czerwca 2020 r.

9.

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (SESJA LETNIA)

- ETAP PISEMNY

- ETAP PRAKTYCZNY

 

 

 23 czerwca 2020 r.

wg ustaleń CKE  (24czerwca – 9 lipca 2020 r.)

10.

 

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

 26 czerwca 2020 r.

11.

 

FERIE LETNIE

 

29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

12.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
(w których przeprowadzana będzie część pisemna egzaminów maturalnych)

(dotyczy:  LO i BSIo)*

 

4 maja  2020 r.

5 maja  2020 r.

6 maja   2020 r.

 

 

13.

 

DODATKOWE DNI WOLNE

(dotyczy:  LO i BSIo)*

 

12 czerwca 2020 r.

 * - nie dotyczy zajęć praktycznej nauki zawodu w BSIo 

TERMINY  DODATKOWE

ZEBRANIA ŚRÓDSEMESTRALNE Z RODZICAMI:

I  SEMESTR  - 26.11.2019 r. (wtorek)  godz. 16:30  

- Liceum Ogólnokształcące  

- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

II SEMESTR – 24.03.2020 r. (wtorek)  godz. 16:30  

- Liceum Ogólnokształcące 

- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

ZEBRANIA OGÓLNE I KLASOWE Z RODZICAMI:

25.09.2019 r. (środa)       

kl. I, II i III  LO, BSIo

godz.  17:00  - zebranie ogólne w auli

godz.  17:30  - zebrania klasowe

SPOTKANIA Z RODZICAMI (WYWIADÓWKI)

24.01.2020 r. (piątek)   godz.  16:30     

- Liceum Ogólnokształcące

- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Odwiedź nas na:

NUMERY ALARMOWE

Kontakt

Zespół Szkół 
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zsswidwin.pl

 

JoomBall - Cookies

© 2019 Zespół Szkół im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.